Türkçe-Arapça kelime / Arapça-Türkçe kelime: 283192

 
1. Bölüm Sahih Fiiller

  A- Mazi Fiil
  B- Muzari Fiil
  C- Muzari Merfu Muzari
       Mansub Ve Muzari Meczum

  D- Cahdi Mutlak
  E- Cahdi Mustağrak
  F- Emir
  G- Nehiy

2. Bölüm: Mehmuz Fiiller


  A- Mehmuzul Fa
  B- Mehmuzul Ayn
  C- Mehmuzul Lam

3. Bölüm: Muzaaf Fiiller

  A- Muzaaf Fiiller


4. Bölüm Misal Fiiller

  A- Misali Vavi
  B- Misali Yai

5. Bölüm Ecvef Fiiller

  A- Ecvef Fiiller

6. Bölüm Nakıs Fiiller

  A- Nakıs Fiiller

7. Bölüm Lefif Fiiller

  A- Lefif Fiiller

8. Bölüm: Sülasi Fiilinin Altı      Babı

  A- Sülasi Fiilinin Altı Babı

Sülasi Mezid Fiiller ve Anlam Değişiklikleri


(*) Arapça Sözlük: araplar, online arabic, learning arabic, arabic keyboard, arabic, arabic lessons arapça sözlük,arapca sozluk,arapca sözlük